פוסטה - רווחת החסוי וזכויות האפוטרופוס

רווחת החסוי וזכויות האפוטרופוס

נכתב על ידי עו"ד יהונתן קניר; מילי אינדיג, מתמחה ב .

הפער בין שמירת זכויות החסוי ונכסיו לבין חובתו של החסוי עצמו לדאוג לרווחת בני ביתו - משרד עורכי דין קניר על רוחות חדשות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

family freepik
לדאוג לאדם בכל מקרה, גם על חשבון משפחתו? (איור להמחשה: FREEPIK)

הגדרת אפוטרופוס: מינוי גוף או אדם לטיפול באדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ויש צורך באדם שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו (סעיף 1 בחוק).

האפוטרופוס הכללי, בין תפקידיו, הוסמך לפקח על פעולותיו של האפוטרופוס הספציפי הממונה, אשר בחלק ניכר מהפעמים הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה. האפוטרופוס הכללי משמש כצד מעורב ונחוץ בהליך לבחירת אפוטרופוס. מטרת הפיקוח אפוא, הינה להבטיח כי אפוטרופוסים, גם אם מדובר בבני משפחה שכל נטל הטיפול באדם המוגבל נופל באופן בלעדי על כתפיהם, יבצעו את תפקידם כראוי לטובתו, ולמנוע שימוש לרעה בכוח שהופקד בידם.

אדם שמונה לו אפוטרופוס, על כל התוצאות הרות הגורל הנגזרות מכך, יוצר הכבדה משמעותית על משפחתו. עד לאחרונה, התפישה של האפוטרופוס הכללי היתה שיש לדאוג ראשית ובכל מחיר לאדם שמונה לו אפוטרופוס (אשר הוגדר בעבר כחסוי), גם על חשבון טובת משפחתו!

כך נוצר מצב בלתי סביר, שגם אם טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס היא לאפשר למשפחתו להישען על רכושו, הדבר נמנע משיקולים צרים.

מזה למעלה משנה, בד בבד עם התיקון המהותי בחוק (כהגדרתו למעלה) אשר אושר ביום 3.4.2016, שנועד לקדם את האוטונומיה של הפרט ולכבד את מגבלותיו לצד זכויותיו, חלה תזוזה גם בהתייחסות בתי המשפט. כעת מפנימים כי חלק מטובתו של אדם הינה טובת משפחתו, לרבות זו התומכת בו כל הזמן. גם בני המשפחה עשויים להיות קורבנות לסיטואציה שלא פיללו להימצא בה, גם להם יש שמות, פנים, קשיים, מצב כלכלי נתון ואילוצים שצריך להתחשב בהם.

המגמה החדשה בפסיקה מעמידה לראשונה באופן מפורש סוגיות חדשות בשק השיקולים - לא עוד רק זכויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אלא גם האוטונומיה של המשפחה. התוצאות הנובעות מהצורך במינוי אפוטרופוס והמשמעות הכלכלית הנובעת ממינוי שכזה על הקרובים לאותו אדם מוגבל.  

apotropus

אמנם, כאשר אדם מתמנה כאפוטרופוס עבור קרובו עליו להיזהר שלא להיקלע למצב של ניגוד עניינים, אך בתי המשפט מבקשים בתקופה האחרונה להבחין גם בכך שהגיעה העת והשעה לתת מענה אל המקום בו דווקא האדם שמונה לו אפוטרופוס יכול או צריך לדאוג לבני משפחתו אשר סועדים אותו, ובתוך כך לשפר את איכות חייו שלו.

הסנונית הבולטת הראשונה נמצאת בפסק דינה המאלף של השופטת ר.קודלר עיאש מבית משפט לענייני משפחה באשדוד (*1). השופטת קיבלה לידיה בשנה שעברה תובענה לפיה הורים לילד שהוגדר כ"חסוי" בשל נכות ושיתוק מוחין, עתרו לעשות שימוש בכספי הפיצויים שקיבל הילד לשם רכישת דירה לרווחת כל בני משפחתו.

האפוטרופוס הכללי התנגד מפורשת לעסקה שכזו.

השופטת קודלר-עיאש, שלא כעמדתו הצרה של האפוטרופוס הכללי, קבעה שהגיעה העת לעבור מנקודת מבט של "טובת החסוי" במובנה הצר, קרי, דאגה לשלמות רכושו והונו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אל גישה רחבה יותר המפרשת את "טובת החסוי" ככזו המכירה גם בזכות להיעזר ברכושו שלו על מנת להיטיב ולדאוג לבני משפחתו. התובנה כאן היא, שמוטב לנו כחברה לאפשר רווחה לבני ביתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, כדי שייטיבו ויאריכו ימים לעשות כן.

סוגיה זו מתחדדת ביתר שאת, עת נטען על ידי בני המשפחה שאילולא המצב העגום אליו הגיע האדם שמונה לו אפוטרופוס - הוא עצמו היה בוחר להשקיע את כספיו באופן הנדרש כעת על ידי משפחתו. עינינו הרואות, כי הפסיקה האחרונה החלה לבחון את זכותו ואף חובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לדאוג לבני משפחתו, התומכים בו, ובמידה לא מבוטלת משלמים מחיר כבד על טיפולו.

וכך כתבה השופטת קודלר-עיאש: "אף אם רכישת הדירה יש בה כדי "פינוק" בני המשפחה באמצעות הקטין בעל הצרכים המיוחדים, הרי שאין בכך ולו ראשיתו של תיקון או פיצוי או שיפוי על האובדן האמיתי של ההורים והאחים התומכים בקטין יום יום, שעה שעה ואין לי ספק שמשלמים מחיר כבד בגין חייהם במחצית בן ואח הזקוק לטיפולים ותמיכתם היומיומית וצפוי כי יזקק לסיוע אחיו הגדולים והקטנים לאחר שהוריו לא יהיו בעלי הכוחות לטפל בו וכמובן לאחר יומם האחרון... זוהי המהות של משפחה."

המגמה החדשה בפסיקה (2*) מאפשרת שימוש בכספי האדם שמונה לו אפוטרופוס תוך שימוש במודלים כלכליים אשר לוקחים בחשבון בצורה מבוקרת את צרכיו העתידיים של האדם שמונה לו אפוטרופוס. כן יודגש, כי "אחריותו" של האדם שמונה לו אפוטרופוס לדאוג למשפחתו, תילקח בחשבון רק מצב בו ידוע כי לאדם שמונה לו אפוטרופוס יש מסוגלות כלכלית לכך. 

kanir yonatan mili  
מילי אינדיג (מתמחה) ועו"ד יהונתן קניר  

תיק שייצג משרדנו (3*), הוא דוגמה מובהקת להפנמת המגמה החדשה בפסיקה, לא רק בבתי המשפט, אלא גם אצל ב"כ אפוטרופוס הכללי. באותו עניין, ב"כ האפוטרופוס הכללי נתן הסכמתו לתביעת מרשתנו, בת זוגתו לחיים של אדם אשר מונתה כאפוטרופוס עבורו, ליטול כספים מקופת בן זוגה החסוי, לצורך רכישת דירה לטובת המשפחה, לצורך מימון מזונות ילדיהם הקטינים וכן ביצוע תשלומים עבור ילדיהם הבוגרים של בני הזוג. הכל מתוך הבנה והפנמה שאם היתה יוצאת בת קול זכה וברורה מפיו אין ספק שהיה מבקש לדאוג גם לזוגתו, לצאצאיו, לצד הדאגה עבורו.

השינוי בחוק וברוח הנושבת בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה איננה עניין של מה בכך. אנו עוברים מצד אחד של גישה הרואה באדם כחסוי, כשקוף, כנטול זכויות וחובות, לגישה ערכית ונכונה הרואה גם באדם שמונה לו אפוטרופוס כבעל זכויות, לצד מחויבות לדאוג לסובבים אותו.

נקיטת הליכים מתאימים, כפי שפורטו לעיל, יכולים להביא לתוצאות משמעותיות ומשנות חיים, עבור כל הצדדים המעורבים.

 *********************

קו המחשבה החדשני המתואר במאמר קיבל ביטויו במספר פסקי דין חדשים שיצאו בתקופה האחרונה תחת ידיהם של בתי המשפט לענייני משפחה.

(1*)  א"פ 55551-06-15 (אש') צ.מ.ג. נ' האפוטרופוס הכללי במחוז דרום, ניתן ביום 24.1.16 בפני כב' השופטת ר.קודלר עיאש.

(2*) תמ"ש 57123-02-13 (ק"ש) פלונית נ' אלמוני ניתן ביום 4.11.16 (כב' השופט א. קימלמן).
      א"פ 67524-11-16 (ת"א) ב' ואח' נ' אפוטרופוס כללי מחוז ת"א, 8.2.17 (כב' השופטת  ת. סנונית פורר).

 (3*) א"פ 7412-01-16 (פ"ת) י' נ' אפוטרופוס כללי מחוז ת"א, 2.6.2016 (לא פורסם) כב' השופטת י. גרינוולד רנד.

הוסף תגובה


Anti-spam: complete the task
פרסומת - Advertisement