פוסטה - הורשע בנסיון רצח, טענת "פיצול אישיות" נדחתה

הורשע בנסיון רצח, טענת "פיצול אישיות" נדחתה

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את אברהם קשת בנסיון רצח של חברו וגרימת חבלה חמורה, ודחה את טענתו לקיום הפרעה של "פיצול אישיות" שבגינה מתקיימת כביכול אחריות מופחתת.

קשת שיסף את גרונו של חברו ודקר אותו בכל חלקי גופו, לאחר שבילו יחד בדירת החבר, הקשיבו למוזיקה ועישנו חשיש. עובר אורח שמע את זעקות הנדקר שנאבק על חייו, ומנע את הרצח. ההגנה הציגה חוות דעת פסיכולוגית לפיה בעת המעשה שלטה בנאשם אישיות נוספת, בשל מצב נפשי של "ריבוי אישיות" (הפרעה דיסוציאטיבית). "הנאשם לא מודה בדקירה, העבירה בוצעה על ידי הזהות הנוספת", אמרה הסנגורית עו"ד אורית רוט. השופטים מרים דיסקין, רענן בן יוסףוציון קאפח דחו את הטענה והרשיעו את הנאשם בנסיון רצח.

פרסומת - Advertisement